Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Ardaloedd y Gwasanaeth

Ardaloedd y Gwasanaeth

Ardaloedd y Gwasanaeth

Rydym yn darparu gwasanaethau amddiffyn ac atal rhag tân i ryw 670,000 o bobl mewn ardal sy'n 2,400 milltir sgwâr.

Mae'r Gwasanaeth yn gofalu am dair ardal sef: Ynys Môn a Gwynedd, Conwy a Sir Ddinbych, Wrecsam a Sir Y Fflint.

Mae rheolwr diogelwch cymunedol yn gofalu am bob un. Dyma nhw:


Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Gwynedd ac Ynys Môn

Ffordd Llanberis, Caernarfon, LL55 2DF

Ffôn: 01286 662 999

Rheolwr Diogelwch Cymunedol: Gwyn Jones

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Ynys Môn a Gwynedd.


Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Conwy a Sir Ddinbych

Gorsaf Dân Bae Colwyn, Lôn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AA
 
Ffôn: 01745 352777

Rheolwr Diogelwch Cymunedol: Simon Bromley

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Conwy a Sir Ddinbych.


Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Wrecsam a Sir y Fflint

Swyddfa Ddiogelwch Wrecsam A Fflint, Canolfan Adnoddau Y Gwasanaethau Ambiwlans a Thán, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam, Ll13 7YU

Ffón:  0300 123 3249

Rheolwr Diogelwch Cymunedol: Kevin Jones

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Wrecsam a Sir y Fflint.


Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen