Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ardaloedd y Gwasanaeth

Ardaloedd y Gwasanaeth

Ardaloedd y Gwasanaeth

Rydym yn darparu gwasanaethau amddiffyn ac atal rhag tân i ryw 670,000 o bobl mewn ardal sy'n 2,400 milltir sgwâr.

Mae'r Gwasanaeth yn gofalu am dair ardal sef: Ardal y Gorllewin (Ynys Môn a Gwynedd), Ardal y Canol (Conwy a Sir Ddinbych) ac Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir Y Fflint).

Mae rheolwr diogelwch cymunedol yn gofalu am bob un. Dyma nhw:


Ardal y Gorllewin (Gwynedd ac Ynys Môn)

Ffordd Llanberis, Caernarfon, LL55 2DF

Ffôn: 01286 662 999

Rheolwr Partneriaethau a Chymunedau Paul Jenkinson

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Ynys Môn a Gwynedd.


Ardal y Canol (Conwy a Sir Ddinbych)

Gorsaf Dân Bae Colwyn, Lôn Abergele, Bae Colwyn, Conwy, LL29 8AA
 
Ffôn: 01745 352 777

Rheolwr Partneriaethau a Chymunedau Kevin Jones

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Conwy a Sir Ddinbych.


Ardal y Dwyrain (Wrecsam a Sir y Fflint)

Swyddfa Ddiogelwch Wrecsam A Fflint, Canolfan Adnoddau Y Gwasanaethau Ambiwlans a Thán, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam, Ll13 7YU

Ffón: 01978 367 870

Rheolwr Partneriaethau James Roberts

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am Swyddfa Ddiogelwch Gymunedol Wrecsam a Sir y Fflint.


Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen