Gwyliau Blynyddol

Hawl Gwyliau Blynyddol

Byddwn yn cynnig 25 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus i’n personél tân yn cynyddu i 29 diwrnod yn dilyn pum mlynedd o wasanaeth. Rydym yn cynnig 28 diwrnod o wyliau ar gyfer ein diffoddwyr tân llawn amser yn cynyddu i 31 diwrnod wedi pum mlynedd o wasanaeth. Mae gan ddiffoddwyr tân Ar-alwad yr hawl i 30 diwrnod y flwyddyn sy’n cynyddu i 37 diwrnod wedi pum mlynedd o wasanaeth. Nid yw hyn yn cynnwys gwyliau banc.

Gwyliau am Bresenoldeb Da

Rydym yn ymroddedig i gydnabod presenoldeb da ac yn awyddus i annog agwedd gadarnhaol tuag at weithwyr sy’n cyflawni presenoldeb da. Bydd gweithwyr sydd heb ddim absenoldebau (ar wahân i wyliau blynyddol neu absenoldeb arbennig gyda thâl) o fewn eu cyfnod gwyliau blynyddol diweddaraf yn derbyn credyd o 1 diwrnod o wyliau mewn cydnabyddiaeth o’u presenoldeb da.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen