Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llanfairfechan

Gorsaf Dân Llanfairfechan
Llanerch RoadLlanfairfechan
Llanfairfechan
LL33 0EB
Ffôn:01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llanfairfechan yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.


Ardal ddaearyddol:

Llanfairfechan, Abergwyngregyn a Penmaenmawr


Safleoedd o risg:

Cartref Preswyl Plas y Llan
Uned diogel Ty llewelyn
Ysbyty Bryn y Neuadd.
 
 
Hanes yr orsaf:

Fe agorwyd yr orsaf dân gyntaf yn Llanfairfechan yn 1900. Symudodd y criw I'r safle presennol yn 2002, a fe agorwyd yn swyddogol gan Ei Mawrhydi Tywysog Siarl.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen