Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Cyfarfod â’r Bwrdd Gweithredol

Mae'r Bwrdd Gweithredol yn gyfrifol am redeg y Gwasanaeth o ddydd i ddydd.

Dawn Docx Prif Swyddog Tân a Phrif Weithredwr


Cyfrifol am:
Holl feysydd y Gwasanaeth

 

Stewart Forshaw Dirprwy Brif Swyddog Tân

Cyfrifol am:

 • Hyfforddi a Datbylgu
 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Diwylliant
 • Lles a Ffitrwydd
 • Cynllunio a Pherfformiad 

Richard Fairhead Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:
 • Atal ac Amddiffyn
 • TGCh
 • Yr Ystafell Reoli 
 • Cyfathrebu
 • Yr Iaith Gymraeg
 • Cysylltiadau Diwydiannol
 • Diogelu, Trais yn erbyn Menywod a Cham-drin Domestig a'r Rhuban Gwyn
 • Y Gymdeithas Genedlaethol i Ddiffoddwyr Tân sydd wedi Ymddeol
 • Bwrdd Gwasamaethu Cyhoeddus Gwynedd a Môn

Helen MacArthur Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:

 • Cyllid
 • Y Gyflogres
 • Pensiynau
 • Caffael a Storfeydd
 • Archwilio Mewnol ac Allanol
 • Ystadau
 • Adnoddau Dynol
 • Recriwtio
 • Iechyd Galwedigaethol
 • Polisiau
 • Gweinyddiaeth
 • Ymddygiad
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Conwy a Sir Ddinbych

 

Stuart Millington  Prif Swyddog Tân Cynorthwyol

Cyfrifol am:
 • Gweithrediadau
 • Rheoli Risg
 • Fflyd
 • Amgylchedd
 • Rhyddid Gwybodaeth, Diogelu Data a Llywodraethu Gwybodaeth 
 • Cadernid Naturiol
 • Lluoedd Arfog
 • Lles
 • Elusen y Diffoddwyr Tân 
 • Bwrdd Gwasanaeth Cyhoeddus Wrecsam

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen