Recriwtio Diffoddwyr Tân Llawn Amser

NI fydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn agor ffenestr recriwtio ar gyfer diffoddwyr tân amser llawn fel y cynlluniwyd ar ddydd Llun 20 Medi.

Mae'r broses recriwtio diffoddwyr tân llawn amser yn cael ei seibio am y tro.

Byddwn yn ymgymryd â recriwtio llawn amser yn y dyfodol felly edrychwch allan ar ein gwefan a'n sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer pawn fyddwn yn ail ddechrau'r broses.

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen