Staff yn hyrwyddo diogelwch tân

Perfformiad a Gwella

1.Gwybodaeth ar berfformiad ac ystadegau

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn gweithio'n ddiflino i atal tanau ac argyfyngau eraill rhag digwydd, tra'n parhau i fod yn barod i ddelio gydag argyfyngau.

Cliciwch yma i weld pa gynnydd yr ydym yn ei wneud.

2.  Cynlluniau lleihau risg a gwella

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru bob amser yn agored i newid ac yn ymdrechu i ddarganfod ffyrdd gwell o amddiffyn cymunedau lleol a'r amgylchedd ehangach.

Dysgu mwy am ein cynllun ar gyfer gwneud gwelliannau yn y dyfodol

Gwybod mwy am ein cynlluniau yn y gorffennol 

3.  Adroddiadau archwilio ac arolygu

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn arolygu ei berfformiad yn rheolaidd, ond y mae hefyd yn croesawu adolygiadau allanol o'i gynnydd a'i gynlluniau.

Darllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu mwyaf diweddar

Darllen yr adroddiadau archwilio ac arolygu hŷn.

SFJA Logo Approved Centre

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen