Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Llanrwst

Gorsaf Dân LlanrwstLlanwst
Fyny'r Allt
Llanrwst
Conwy
LL26 0NF
Ffôn: 01745 535 250

 

Manylion y criw

Mae Gorsaf Dân Llanrwst yn rhan o'r System Dyletswydd yn Ôl y Galw.

Mae Diffoddwyr Tân y System Dyletswydd yn Ôl y Galw yn unigolion medrus iawn sydd gan swyddi cyffredin o ddydd i ddydd, ond sydd hefyd ar gael i ymateb i alwadau gyda'r nos, yn ystod  y dydd ac/neu ar benwythnosau.

Ardal yr orsaf:

Dyffryn Conwy a Choedwig Gwydir.

Safleoedd o risg:
Gorsaf Bŵer Dolgarrog
Gwaith Alwminiwm Dolgarrog
Ffordd A470


Hanes yr orsaf:

Roedd yr orsaf cyntaf yn Llanrwst ynghanol y 1800au. Agorwyd yr orsaf ar y safle presennol yn 1969. Ailddofrenwyd yr orsaf yn 2005.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen