Peter Lewis

Y Cynghorydd Peter Lewis

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

Cllr.Peter.Lewis@conwy.gov.uk

Cadeirydd yr Awdurdod

Cadeirydd y Panel Gweithredol

Cofrestr o Ddiddordebau

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen