Pwyllgor Archwilio

Pwyllgor Archwilio

Yn dilyn adolygiad cyfansoddol, cytunwyd yng nghyfarfod yr Awdurdod Rhagfyr 2008 y dylid penodi pwyllgor archwilio. Mae'r pwyllgor yn weithredol ers y flwyddyn drefol 2009/10.

Mae gan y Pwyllgor bedair prif rôl, sef craffu ar ac archwilio meysydd:  Llywodraethu; Rheolaeth y Gyllideb ac Adnoddau; Rheolaeth Risg a Sicrwydd, a Pherfformiad.

Mae aelodaeth y Pwyllgor yn cynnwys yr holl aelodau sydd ddim ar y panel gweithredol ac mae'n cyfarfod o leiaf ddwywaith y flwyddyn. Penodir y cadeirydd a'r is-gadeirydd o wahanol awdurdodau cyfansoddol er mwyn sicrhau cynrychiolaeth o gymunedau Gogledd Cymru.

Mae gan y Pwyllgor yr hawl i sefydlu grwpiau tasg a fydd yn gweithredu am gyfnodau penodedig yn unig er mwyn ymgymryd ag adolygiadau penodol,  a gellir cyfethol aelodau Gweithredol sydd a'r arbenigedd  perthnasol i'r grwpiau hyn.

Cylch Gwaith y Pwyllgor

Aelodaeth y Pwyllgor Archwilio

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen