sprinklers

Systemau chwistrellu domestig

Ym mis Chwefror 2011, cafodd Mesur Diogelwch Tân Domestig (Cymru) 2011 ei basio gan Lywodraeth Cymru. Mae’n ei wneud yn orfodol i systemau llethu tân gael eu darparu mewn eiddo preswyl newydd ac wedi’u haddasu penodol ac mae’n galluogi Gweinidogion Cymru i gyflwyno rheoliadau newydd sy’n gosod y gofynion technegol ar gyfer systemau o'r fath.

 

 

Bydd y mesur yn gwneud Cymru’r wlad gyntaf yn y byd i fod â deddfwriaeth sy’n ei gwneud hi’n orfodol i osod systemau chwistrellu yn yr holl gartrefi newydd a gaiff eu hadeiladu.

Darllenwch y Canllaw i Systemau Chwistrellu

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen