Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Diogelwch blancedi trydan

Dilynwch gyfarwyddiadau’r gwneuthurwr ar gyfer defnyddio eich planced bob amser. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddefnyddio a storio eich planced yn ddiogel ac yn golygu y bydd eich planced yn para yn hirach. Storiwch y flanced yn fflat neu wedi rowlio a pheidiwch â gadael unrhyw beth ar ben y flanced.

 • ​Dylid cael Blancedi Trydan newydd bob 10 mlynedd, a threfnu i drydanwr cymwys eu profi bob 2 flynedd.
 • ​Gwiriwch eich planced am farciau llosgi, difrod dŵr, llwydni neu wifrau agored. Os byddwch yn gweld unrhyw un o’r rhain ar eich planced, peidiwch â’i defnyddio, prynwch un newydd.
 • Peidiwch byth â defnyddio potel dŵr poeth nac yfed hylifau yn y gwely pan fydd eich planced drydan wedi’i gosod. Os byddwch yn colli eich diod neu os yw’r botel dŵr poeth yn gollwng byddwch yn cymysgu dŵr a thrydan.
 • Peidiwch â phlygu plancedi trydan.
 • Amddiffynnwch y gwifrau tu mewn iddynt drwy eu storio yn fflat neu wedi eu rowlio.
 • Peidiwch â gadael planced drydanol ymlaen drwy’r nos.
 • Fe ddylai plancedi trydan arddangos symbol Nodyn Barcud Prydain a’r symbol BEAB arnynt.

Arwyddion o berygl – beth i edrych allan amdano

​​​Plygiau neu socedi sy’n boeth pan fyddwch yn eu cyffwrdd

 • ​Plygiau neu socedi â marciau llosgi arnynt

 • ​Ffiwsys sy’n chwythu am ddim rheswm

 • Goleuadau sy’n fflachio

 • Peidiwch â chymryd siawns gyda thrydan. Os oes gennych unrhyw bryderon, cysylltwch â thrydanwr cymwys ar unwaith.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen