Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Dathliadau'r Nadolig

Dathliadau'r Nadolig

Peidiwch

Peidiwch â gosod canhwyllau ger coed Nadolig neu ddefnyddiau a all mynd ar dân yn hawdd iawn.

Peidiwch â gosod addurniadau ar oleuadau neu wresogyddion gan y gallant fynd ar dân yn hawdd iawn.

Peidiwch â gadael bwyd yn coginio heb neb i gadw llygaid arno.

Peidiwch â gadael i fylbia u goleuadau eich cooedn Nadollig gyffwrdd dim byd a  all fynd ar dân yn hawdd iawn megus papur neu ffabrig.  

Cofiwch

Gwnewch yn siwr bod marc barcud eich goleuadau Nadolig a gosodwch fylbiau newydd yn lle rhai diffygiol.

Gwnewch yn siwr bod ymwelwyr a pherthnasau yn gwybod sut i fynd allan mewn argyfwng.

Diffoddwch oleuadau Nadolig a thynnwch y plwg cyn gadael y ty neu cyn i chi fynd i'r gwely.

Profwch fatris eich larwm mwg bob wythnos. Peidiwch byth â thynnu'r batri.

Cadwch ganhwyllau ymhell  gyrraedd plant. Gwnewch yn siwr eu bod wedi eu diffodd yn llwyr cyn i chi adael yr ystafell.

Gwnewch amser i ymweld â pherthnasau neu gymdogion oedrannus ynghanol y dathlu gan eu bod mewn mwy o berygl.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen