Tân yn Llanfairtalhaiarn

Postiwyd

Mae criwiau o Abergele, Bae Colwyn, Llandudno a Llanrwst a'r uned meistroli digwyddiadau o'r Rhyl wrthi'n delio gyda thân mewn ysgubor ar yr A540. Galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am 2.33pm heddiw (Dydd Sadwrn 14 Gorffennaf).

Mae'r tua 40 x 100 troedfedd o wair ar dân yn y sgubor. Mae'r criwiau tân yn defnyddio offer anadlu a phibellau tro i daclo'r tân.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen