Awyren ysgafn yn plymio i’r ddaear ym Maes Awyr Caernarfon

Postiwyd

Awyren ysgafn yn plymio i'r ddaear ym Maes Awyr  Caernarfon

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru eu galwi'r digwyddiad yn dilyn adroddiadau bod awyren ysgafn wedi plymio i'r ddaear ar redfa Maes Awyr Caernarfon heno (Nod Iau Mai 15) am 18.00o'r gloch.

Aethpwyd â dyn 55 mlwydd oed, a oedd yn yr awyren ar adeg y ddamwain, i'r ysbyty.  Roedd wedi dioddef anafiadau difrodol iawn ac yn anffodus bu farw yn ddiweddarach.

Mae'r adran sy'n ymchwilio i achos damweiniau awyrennau wedi cael gwybod am y digwyddiad.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen