Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân ar Ystâd Ddiwydiannol ym Mae Cinmel

Postiwyd

Cafodd saith criw o ddiffoddwyr tân o'r Rhyl, Abergele, Prestatyn a Bae Colwyn eu galw i dân mewn uned ffatri yn Ystâd Ddiwydiannol Tir Llwyd, Bae Cinmel am 9.23 o'r gloch y bore yma, Dydd Mercher Ebrill 17.

Pan oedd y tân ar ei anterth fe ddefnyddiodd y diffoddwyr tân ddwy bibell ddŵr, un prif bibell a phedwar set o offer anadlu i ddelio gyda'r tân, a oedd dan reolaeth erbyn 12.40 o'r gloch.

Fe achosodd y tân ddifrod sylweddol i'r uned.

Mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen