Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Swyddfa'r Wasg

Swyddfa'r Wasg

Yn ystod oriau swyddfa arferol Dydd Llun - Dydd Gwener, os oes gennych chi ymholiad yn ymwneud â'r wasg anfonwch ebost i'r Tîm Cyfathrebu Corfforaethol. 

Mae ein rhifau ffôn arferol wedi cael eu cyfeirio i'n prif switsfwrdd ar hyn o bryd.

Tracey Williams, Pennaeth Cyfathrebiadau Corfforaethol 

Bethan Millington, Dirprwy Bennaeth Cyfathrebiadau Corfforaethol 

Rhian Wyn Williams, Swyddog Cyfathrebu Corfforaethol 

Mae swyddfeydd y wasg yng Ngwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn darparu gwasanaeth ymholiadau'r wasg ar y cyd y tu allan i oriau swyddfa arferol. Er mwyn cael mynediad at y gwasanaeth hwn, ffoniwch y rhif a restrir isod ar gyfer yr Ystafell Reoli berthnasol:

Ystafell Reoli Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ar 01931 522 010.

Ystafell Reoli Heddlu Gogledd Cymru ar 101

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen