Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Rhybudd diogelwch yn dilyn tân diweddaraf mewn peiriant sychu dillad ym Mrychdyn

Postiwyd

Mae Pennaeth Diogelwch Tân Gogledd Cymru yn apelio ar drigolion i sicrhau eu bod yn defnyddio peiriannau sychu dillad yn ddiogel a bod ganddynt larymau mwg gweithredol wedi'u gosod yn eu cartrefi ar ôl i dân achosi difrod tân difrifol i ddau gartref ym Mrychdyn ddydd Sadwrn.

Mae hyn yn dilyn cyfres o danau peiriannau sychu dillad yn ystod yr wythnosau diwethaf pan fynychodd y criwiau dri thân o fewn saith diwrnod.

Cafodd chwe chriw a Pheiriant Platfform Ysgol Uchel eu galw i Heol Neuadd Brychdyn fore Sadwrn am 10.33am. Roedd y preswylwyr wedi sylwi ar fwg yn dod o ardal y garej a wedi ffonio 999. Lledodd y tân i garej yr eiddo drws nesaf a theithio i ofodau to’r tai, gan achosi difrod tân difrifol i’r ddau gartref.

Mynychodd diffoddwyr tân hefyd danau yn ymwneud â pheiriannau sychu dillad ar yr 28ain o Chwefror yn Rhuthun, y 3ydd o Fawrth ym Mwcle a’r 6ed o Fawrth yn Ninbych.

Dywedodd Paul Kay, Pennaeth Diogelwch Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Gall tân fod yn ddinistriol iawn - gan achosi difrod ac yn yr achosion gwaethaf, .

“Rydym yn apelio ar drigolion i ddilyn rhai camau syml y dylem i gyd fod yn eu cymryd wrth ddefnyddio ein peiriannau sychu dillad i helpu pawb i gadw’n ddiogel.”

 

Mae'r camau hyn yn cynnwys:

  • Peidiwch â gorlwytho socedi plygiau - mae'r watedd uchel ar gyfer peiriant sychu dillad yn golygu bod angen ei soced 13-amp ei hun. Cadwch lygad am unrhyw olion llosgi neu losgiadau, gan gynnwys gwirio unrhyw wifrau trydanol gweladwy.
  • Peidiwch â gadael offer heb oruchwyliaeth – peidiwch â throi'r peiriant sychu dillad ymlaen cyn i chi adael y tŷ neu fynd i'r gwely. Mae peiriannau sychu dillad yn cynnwys moduron pwerus gyda rhannau sy'n symud yn gyflym a all fynd yn boeth iawn.
  • Sicrhewch fod eich sychwr wedi'i awyru'n dda, gwnewch yn siŵr nad yw'r bibell awyru yn ddi-dor ac nad yw wedi'i rhwystro na'i malu mewn unrhyw ffordd.
  • Glanhewch yr hidlydd bob amser ar ôl defnyddio'ch peiriant sychu dillad.
  • Caniatáu bob amser i bob rhaglen sychu, gan gynnwys y 'cylch oeri', i'w chwblhau'n llawn cyn gwagio'r peiriant. Os byddwch yn stopio'r peiriant yng nghanol y cylch, bydd y dillad yn dal yn boeth.
  • Peidiwch ag anwybyddu'r arwyddion rhybudd - os gallwch arogli llosgi neu os bydd dillad yn teimlo'n boethach ar ddiwedd y cylch, peidiwch â defnyddio'ch teclyn a gofynnwch i weithiwr proffesiynol ei wirio.

 

Ychwanegodd Paul:

“Yn bwysicaf oll – gwnewch yn siŵr bod gennych larwm mwg sy’n gweithio a phrofwch ef yn rheolaidd – rydym yn argymell unwaith yr wythnos.

“Dylech hefyd sicrhau bod gennych gynllun dianc ar eich cyfer chi a’ch teulu pe bai tân yn digwydd – ac unwaith y byddwch allan o’r tŷ, dylech bob amser aros allan, a pheidiwch byth â mynd yn ôl i mewn.”

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen