Eisiau cael golchi eich car a chodi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân?

Postiwyd

 

Rydym yn golchi ceir i godi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân yng Ngorsafoedd Tân ar draws Gogledd Cymru - cadwch lygad ar y rhestr isod gan y bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd:

 

Dydd Sadwrn Hydref 23

Gorsaf Dân Johnstown - 10am – 3pm 

Gorsaf Dân Caergybi - 10am – 3pm


Dydd Iau Hydref 28

Canolfan Adnoddau Gwasanaethau Ambiwlans a Thân (AFSRC) Wrecsam - 10am - 4pm

 

Dydd Sadwrn Hydref 30 

Gorsaf Dân Prestatyn - 10am – 2pm

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen