Eisiau cael golchi eich car a chodi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân?

Postiwyd

 

Rydym yn golchi ceir i godi arian at Elusen y Diffoddwyr Tân yng Ngorsafoedd Tân ar draws Gogledd Cymru - cadwch lygad ar y rhestr isod gan y bydd yn cael ei diweddaru'n rheolaidd:

 

Dydd Sadwrn 25 Medi

Gorsaf Dân Caernarfon 10am – 3pm

Gorsaf Dân Y Rhyl 12pm - 4pm

 

Dydd Sadwrn 2 Hydref

Gorsaf Dân Porthmadog 9am-5pm

 

Dydd Sadwrn 9 Hydref

Gorsaf Dân Glannau Dyfrdwy 9am - 1pm

 

Dydd Sul 17 Hydref

Gorsaf Dân Llanberis 10am -4pm

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen