Tân mewn tŷ ym Mangor

Postiwyd

Mae swyddog tân yn amlygu pwysigrwydd cymryd pwyll yn y gegin yn dilyn tân mewn tŷ ym Mangor brynhawn ddoe.

Galwyd diffoddwyr tân o Fangor a Chaernarfon i eiddo yn St James’ Drive, Bangor am 15.24 o’r gloch ddoe, Dydd Mercher 11eg Mawrth.

Ar ôl cyrraedd gwelsant bod tân sylweddol yn y gegin, ac fe ddefnyddiodd y criwiau bedair set o offer anadlu, dwy bibell dro a chamerâu delweddu thermol i daclo’r tân. Achoswyd difrod tân 50% yn y gegin.

Cafodd mam a mab driniaeth gan barafeddygon yn y fan a’r lle, a chludwyd y plentyn i’r ysbyty am driniaeth ragofalol wedi iddo anadlu mwg.

Credir bod y tân wedi ei achosi gan fwyd a oedd wedi cael ei adael yn coginio.

 Meddai Rod Poole o Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru:

“Dro ar ôl tro rydym ni’n cael ein  galw at danau yn y cartref sydd wedi cychwyn yn y gegin – mae mor hawdd anghofio am fwyd sy’n coginio, yn enwedig os ydych wedi blino, ddim yn canolbwyntio neu os ydych wedi bod yn yfed, ac fe all y canlyniadau fod yn drychinebus. 

Dyma air i gall gan Rod ar sut i gadw’n ddiogel yn y gegin:


 • Os oes rhaid i chi adael y gegin, tynnwch y bwyd oddi ar y gwres
 • Peidiwch â defnyddio matsis a thanwyr i danio poptai nwy. Mae dyfeisiadau tanio yn llawer mwy diogel
 • Gwnewch yn siŵr nad ydy coesau’ch sosbenni yn mynd dros ymyl y popty
 • Cadwch eich popty, pentan a gridyll yn lân – gall saim a braster sydd wedi casglu fynd ar dân yn hawdd iawn
 • Peidiwch â hongian dim byd uwch ben eich popty
 • Cymrwch ofal os ydych chi’n gwisgo dillad llac - gallant fynd ar dân yn hawdd iawn
 • Ar ôl i chi orffen coginio gwnewch yn siŵr bod popeth wedi ei ddiffodd
 • Diffoddwch gyfarpar trydanol pan nad ydych yn eu defnyddio
 • Peidiwch byth â defnyddio sosbenni sglodion – defnyddiwch ffrïwr saim dwfn sydd gan thermostat i reoli’r gwres
 • Gosodwch larymau mwg yn eich cartref – maent ar gael yn rhad ac am ddim a gallant achub eich bywyd.
 • Peidiwch byth â mynd yn ôl i mewn i’r eiddo, ar ôl mynd allan arhoswch allan! Fe all anadlu mwg eich atal rhag dod allan yr ail dro.
 • Dydi coginio ar ôl bod yn yfed ddim yn gyfuniad doeth. Pob blwyddyn mae tanau di-rif yn cael eu hachosi oherwydd bod pobl yn penderfynu coginio pryd ar ôl dod adref o’r dafarn.
Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen