Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Digwyddiad ar Ystad Ddiwydiannol Wrecsam

Postiwyd

Cafodd criwiau o Wrecsam eu galw i Ystad Ddiwydiannol Wrecsam yn oriau mân y bore. Cafodd y safle ei wagio'n llwyr yn dilyn adwaith mewn proses ddiwydiannol, a chafodd swyddog arbenigol ei anfon gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i roi cymorth i'r staff ar y safle. Mae'r cynnyrch dan sylw wedi cael ei gyfyngu, ac mae'r digwyddiad wedi cyrraedd y camau terfynol.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen