Tân eithin yng Ngharmel ger Caernarfon

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân wrthi'n delio gyda thân eithin mawr yng Ngharmel ger Caernarfon.

Mae'r Heddlu a staff awdurdod lleol wrthi'n gwagio tai cyfagos gan fod y tân yn filltir o hŷd yn ôl y sôn.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynghori trigolion i gadw drysau a ffenestri ynghau a chadw'n ddiogel. 

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyd o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen