Dynes yn marw mewn eiddo ym Modelwyddan

Postiwyd

 

Mae dynes wedi marw yn dilyn tân mewn tŷ ym Modelwyddan, Sir Ddinbych.

Galwyd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru i adroddiad o dân mewn eiddo yn Coronation Close am 13.02 o’r gloch (Dydd Mercher 21ain Tachwedd).

Anfonwyd dwy injan dân at y digwyddiad – un o’r Rhyl ac un o Abergele – ac fe ddefnyddiodd y criwiau bedair set o offer anadlu a dwy brif bibell i daclo’r tân.

Daeth y diffoddwyr tân o hyd i ddynes, y credir ei bod yn ei 60au, yn yr eiddo ond yn anffodus cadarnhawyd ei bod wedi marw yn y fan a’r lle.

Bydd ymchwiliad i achos y tân yn cael ei gynnal ar y cyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru a Heddlu Gogledd Cymru, ond nid yw’n cael ei drin fel tân amheus ar yr adeg hon.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.  

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen