Tân mewn melin bapur yng Nglannau Dyfrdwy

Postiwyd

 

 

Cafodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ei alw i dân mewn melin bapur yn Ystâd Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy am  8.05 o’r gloch neithiwr (Nos Lun 30ain Ionawr)

 

Anfonwyd chwe pheiriant, un peiriant cyrraedd yn uchel ac uned meistroli digwyddiadau i’r digwyddiad a oedd dan realaeth erbyn  00.10 o’r gloch y bore yma.

 

Mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen