Colli cemegau ar yr A55 - diweddariad

Postiwyd

Mae'r A55 yn parhau i fod ar gau yn y ddau gyfeiriad ac mae criwiau yn dal yn y digwyddiad yn ceisio adennill 27,000 litr o sylwedd cemegol a gwneud yr ardal yn ddiogel.


Mae cwmni adennill cemegau arbenigol nawr yno yn gweithio gyda chyrff partner i gael rheolaeth ar y digwyddiad.

 

Mae criwiau tân  o Fae Colwyn, Bangor, Abergele a Wrecsam wedi bod yn bresennol yn y digwyddiad ar yr A55 i'r gorllewin rhwng cyffordd 21 a chyffordd 22 ers pan dderbyniwyd galwad am 10.48am.

 

Mae gwyriadau ar yr A55 ond bydd yr ardal a effeithir ar gau am beth amser.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen