Tân mewn ty yn Llangernyw

Postiwyd

Mae diffoddwyr tân yn bresennol ar ôl tân mewn eiddo ar Barc Aelas, Llangernyw brynhawn heddiw (Sadwrn 16eg Ionawr).

 

Fe'u galwyd i adroddiadau am dân am 14.03 o'r gloch.

 

Deliodd pedwar criw o ddiffoddwyr tân o Lanrwst, Abergele, Bae Colwyn a'r Rhyl â'r tân a oedd wedi datblygu'n dda gan ddefnyddio chwe set o offer anadlu, dwy bibell ddwr a phrif bibell chwistrellu. Mynychodd y peiriant ag ysgol ac esgynlawr o'r Rhyl hefyd.

 

Cafwyd y tân dan reolaeth yn gyflym - ac nid oedd unrhyw un gartref adeg y digwyddiad.

 

Mae criwiau yn dal i fod yn bresennol yn y digwyddiad dampio i lawr.

 

Nid oes unrhyw wybodaeth bellach ar hyn o bryd - mae yr achos y tân yn destun ymchwiliad.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen