Digwyddiad yn Llanberis - Diweddariad pellach

Postiwyd

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn dal i ddelio gyda'r digwyddiad yn Llanberis.

Mae'r diweddaraf am y digwyddiad hwn fel a ganlyn;

Meddai Alex Goss Uwch-Arolygydd: "Yn dilyn ymateb aml-asiantaeth yn yr ardal, cadarnhaf ein bod wedi dod o hyd i gorff yr ail ddyn, 21 oed, a'i fod wedi marw o ganlyniad i'r digwyddiad."

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen