Tân yn Llaneurgain

Postiwyd

Cafodd criwiau eu galw i dân yn Allt Goch Lane, Llaneurgain am 5.50pm ddydd Mercher 27ain Mai.

 

Anfonwyd pum peiriant tân ynghyd â'r Uned Amddiffyn yr Amgylchedd, y Cludwr Ewyn a'r Uned Meistroli Digwyddiadau i'r digwyddiad.

 

Mae'r tân mewn pit biswail sydd wedi ei orchuddio gyda theiars.  O ganlyniad gellir gweld mwg du yn yr ardal.  

 

Mae Swyddogion Cyfoeth Naturiol Cymru ar y safle i gynorthwyo Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru ac maent yn asesu effaith posibl y digwyddiad ar yr amgylchedd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen