Tân yn Ninbych

Postiwyd

 

Mae diffoddwyr tân wrthi'n delio gyda thân mewn eiddo yn Henllan Place, Dinbych.

Cafodd yr alwad ei derbyn am 16.22 o'r gloch y pnawn yma (Dydd Gwener 17eg Ebrill).

Mae criwiau o Ddinbych, Abergele, Rhuthun a'r Rhyl yn bresennol.

Credir bod yr adeilad carreg lle mae'r tân yn sownd mewn eiddo domestig.

Roedd y tân yn llosgi'n ffyrnig pan gyrhaeddodd y diffoddwyr tân ac maent wrthi'n defnyddio offer anadlu a phibellau tro i geisio diffodd y tân.

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen