Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Tân yn Abergele

Postiwyd

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i dân  mewn eiddo yn Vaenol Avenue, Abergele.

 

Derbyniwyd yr alwad am 12.16pm heddiw (Dydd Iau 5ed Chwefror).

 

Roedd criwiau o Abergele, Bae Colwyn a'r Rhyl yn bresennol.

 

Fe ddefnyddiodd y diffoddwyr tân offer anadlu a phibellau tro i ddiffodd y tân. Llwyddodd pawb i adael yr eiddo.

 

Daethpwyd â'r tân dan reolaeth erbyn 12.55pm.

 

Nid oes rhagor o wybodaeth ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen