Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Canfod corff ar ôl tân yng Nghilcain

Postiwyd

Derbyniodd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru alwad yn adrodd am dân mewn sied yng Nghilcain am 16.07 o’r gloch heddiw, dydd Mawrth 20fed Hydref.

 

Mynychodd un criw o Fwcle a delio â’r tân. Yn drist canfuwyd corff.

 

Mae archwiliad ar y cyd gan Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru nawr ar y gweill.

 

Nid oes unrhyw fanylion pellach ar gael ar hyn o bryd.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen