Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ymgyrch Diogelwch Trydanol - Gwrandewch ar yr alwad 999

Postiwyd

Cewch wrando ar yr alwad 999 gan y teulu Griffith a gafodd eu hachub drwy ffenest ar ôl i dân eu rhwystro rhag defnyddio eu llwybr dianc.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen