Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Larymau mwg yn helpu i amddiffyn bywydau trigolion yn Abermaw yn dilyn tân mewn peiriant golchi

Postiwyd

Mae larymau mwg a osodwyd gan ddiffoddwyr tân wedi helpu saith o drigolion ddianc o dân mewn fflat yn Abermaw...

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen