Tân mewn cartref nyrsio yn Nhrefnant

Postiwyd

 

Ar hyn o bryd mae diffoddwyr tân yn delio gyda thân mewn cartref nyrsio yn Nhrefnant, ger Dinbych. Cawsant eu galw i'r tân am  17.36 o'r gloch heddiw (Dydd Llun Rhagfyr 16).

 

Mae chwe chriw o ddiffoddwyr tân o Lanelwy, y Rhyl, Dinbych, Abergele a Phrestatyn a'r Peiriant Cyrraedd yn Uchel a'r uned Meistroli Digwyddiadau o'r Rhyl yn y fan a'r lle yn ceisio taclo'r tân gan ddefnyddio offer anadlu, pibellau dŵr a phrif bibellau.

 

Llwyddodd yr holl breswylwyr i fynd llan o'r adeilad yn ddiogel.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen