Tân mewn tŷ ym Mae Colwyn

Postiwyd

Mae Swyddogion Tân yn rhybuddio am bwysigrwydd larymau mwg wedi tân mewn tŷ ym Mae Colwyn yn ystod oriau mân y bore, Ddydd Mawrth 10fed Rhagfyr.

Cafodd criwiau o Fae Colwyn, Abergele a'r Rhyl eu galw i'r eiddo ar Woodland Road East am 1.34 y bore ac fe ddefnyddiodd y criwiau ddwy bibell ddŵr a phedair set o offer anadlu i ddiffodd y tân.

Roedd larymau mwg wedi cael eu gosod yn yr eiddo ond roedd y batri wedi cael ei dynnu o un o'r larymau.  Gyda diolch llwyddodd y pump o bobl a oedd yn byw yn yr eiddo i fynd allan o'r eiddo yn ddianaf ond fe achosodd y tân ddifrod i'r groglofft a difrod dŵr yng ngweddill yr eiddo.

Credir bod y tân wedi ei achosi gan system wifrio ddiffygiol.

MeddaiJohn Morgan, Rheolwr Ymateb Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: "Rydych ddwywaith yn fwy tebygol o farw mewn tân yn y cartref os nad oes gennych chi larwm mwg gweithredol.  Pan fydd tân yn cynnau, dim ond ychydig funudau fydd gennych chi i fynd allan yn ddiogel. Gall larwm mwg gweithredol roi amser i chi fynd allan, aros allan a galw 999.

"Mae'n bwysig bod gennych gynllun dianc o dân a'ch bod wedi ei ymarfer. Bydd hyn yn cynyddu'r tebygolrwydd y byddwch yn llwyddo i ddianc o'r tân yn ddiogel pe byddai'r gwaethaf yn digwydd.  Y mae hefyd yn bwysig eich bod yn mynd i'r arfer o ddiffodd offer trydanol a chau drysau cyn mynd i'r gwely er mwyn atal lledaeniad mwg ac amddiffyn eich llwybrau dianc.  

"Am gyngor pellach am ddiogelwch tân ac am gyfle i gael gosod larymau mwg yn rhad ac am ddim yn eich cartref, cysylltwch â Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru am archwiliad diogelwch tân yn y cartref yn rhad ac am ddim.  I gofrestru, galwch ein rhif rhadffôn 24 awr ar 0800 169 1234 neu ewch i www.gwastan-gogcymru.org.uk"

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen