Tân yn Sandycroft

Postiwyd

Mae criwiau o Lannau Dyfrdwy, Bwcle a Swydd Gaer wedi eu galw i dân mewn busnes ar Prince Williams Avenue, Sandycroft.

Ar hyn o bryd mae'r criwiau'n defnyddio 4 set o offer anadlu ac ewyn i geisio diffodd y tân.

Mae deg car wedi eu heffeithio gan y tân ac mae ymchwiliad i achos y tân ar y gweill.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen