Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Cadw'n ddiogel yn ystod yr Haf

Cadw'n ddiogel yn ystod yr Haf

Rydym am i bawb gael haf pleserus - ond yn un diogel hefyd.

Daw'r haf a nifer o beryglon yn ei sgil os nad ydych yn dilyn y cyngor tân a diogelwch ar y ffyrdd  priodol ar gyfer yr adeg hon o'r flwyddyn.

Gallai ychydig o ragofalon ac ychydig o ofal ychwanegol eich cadw chi a'ch teulu'n ddiogel a helpu i atal y rhan fwyaf o beryglon tân a pheryglon ar y ffyrdd.

Cliciwch ar y linc isod am gyngor a gwybodaeth ar sut i aros yn ddiogel yn ystod yr haf

Diogelwch yn ystod yr Haf

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen