Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Pass Plus Cymru

Pass Plus Cymru

Wedi pasio eich prawf gyrru?  Dyma'r newyddion da...

…beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau


a syniadau gyrru am £20 yn unig (os ydych chi rhwng 17 a 25 oed ac yn byw yng Nghymru).

…a does dim prawf! Cefnogir y cynllun gan Lywodraeth Cymru.

Dyma sut mae’n gweithio...

Byddwch yn canolbwyntio ar:

  • Fynd ar y draffordd
  • Technegau gyrru ac ymwybyddiaeth o beryglon
  • Mynd o gwmpas yn y nos
  • Ymdopi â threfi a dinasoedd prysur
  • Gyrru ar ffyrdd gwledig
  • Meddwl ymlaen – yn union fel y gwnewch chi nawr

Beth gewch chi o hyn?

  • Sgiliau gyrru gwell
  • Mwy o obaith o yswiriant is *
  • Llai o gyfle o gael damwain neu anafu’ch hun, ffrindiau a phobl eraill

 

Mae mwy o fanylion ar gael ar www.dragondriver.com

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen