Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Nodau Ac Amcanion y Rhaglen Ysgolion

Ein nodau a'n hamcanion yw ymweld â phob ysgol yng Ngogledd Cymru yn flynyddol er mwyn addysgu disgyblion y dosbarth Derbyn a blwyddyn 4 ynglyn â Diogelwch Tân. Gobeithiwn y bydd hyn yn lleihau amlder tanau, niweidiau a marwolaethau y gellir eu hosgoi.

Gyda'r dosbarthiadau Derbyn, rydym yn sôn am beryglon chwarae gyda matsis a thanwyr a chanlyniadau gwneud hynny.

Gyda disgyblion blwyddyn 4, rydym yn adeiladu ar y wybodaeth am Ddiogelwch Tân a gyflwynwyd yng Nghyfnod Allweddol 1, ac yn sôn am bwysigrwydd larwm mwg sy'n gweithio yn y ty a Chynlluniau Dianc mewn Tân.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen