Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Athrawon

Athrawon

Mae ein cynlluniau gwersi'n cynnal Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol Ysgolion, drwy fynd i'r afael â phryderon a meithrin amcanion y plant.

Bydd y gwersi wedi eu teilwra ar gyfer anghenion disgyblion ac ysgolion unigol,

Am ragor o wybodaeth neu er mwyn trefnu ymweliad gan ein haddysgwyr, cysylltwch â Gwawr Williams ar y manylion isod:

 

Gwawr Williams 07748631728

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen