Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Adnoddau Addysgol i Rieni

Dyma ddolenni at wybodaeth, gwefannau ac adnoddau a all helpu'ch plant i ddysgu am ddiogelwch tân:

Gêm Sparkton

Dyma dref ar-lein lle gall plant chwarae gemau a dysgu am ddiogelwch. Yn y dref cewch ddysgu am bob math o bynciau megis diogelwch ar y ffordd, cadw'n ddiogel yn y dŵr ac wrth gwrs, diogelwch tân. 

 

Mae llyfrau gwaith ac adnoddau sy'n addas i blant o bob oed gan gynnwys plant ysgol uwchradd a chynradd ar gael yma - https://hwb.gov.wales  

Am gyngor diogelwch trydanol addas ar gyfer plant CA2 ewch i -  www.switchedonkids.org.uk  

 

Adnoddau i'w Hargraffu

 

Llyfrau Gwaith

Cyfnod Sylfaen

CA2

 

Canllawiau

Cyfnod Sylfaen

CA2

 

Cwis Cadw'r Teulu'n Ddiogel 

Cwis Tanau Gwair

 

 

Gwefannau gydag adnoddau addysgol cyffredinol:

https://www.consortiumeducation.com/home-learning-activities

https://bbc.co.uk/bitesize 

https://bbc.co.uk/cbeebies/games - Straeon a gemau i blant CA1 ac iau.

http://spectrumproject.co.uk/

https://www.hafancymru.co.uk/about-us/parent-activity-packs-covid-19-support/

 

Microsoft 365 education:

Cofiwch fod 'Microsoft 365 education' ar gael i'w lawr lwytho am ddim ar hyd ar 15 dyfais

https://hwb.gov.wales/microsoft

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen