Cystadleuaeth Lliwio a Dylunio a Cwis Diogelwch

Eisiau mynd ati i greu poster?

Mae'r tymor Calan Gaeaf a Thân Gwyllt ar y gorwel

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru  am i ti fynd ati i greu poster am gyfle i ennill talebau Amazon.

Sut i gymryd rhan?

Cystadleuaeth i blant 5-10 oed

Lliwia lun o Sbarc ein draig gyfeillgar neu cer ati i lunio poster dy hun.

Cofia gynnwys neges gan Sbarc am ddiogelwch coelcerthi a thân gwyllt - gofynna i oedolyn dy helpu i ysgrifennu’r neges.

Mae'r poster ar gael i'w lawr lwytho yma ac yma.

Cystadleuaeth i blant 11-16 oed

Llunia neges am sut i gadw’n ddiogel yn ystod y tymor Calan Gaeaf  a Thân Gwyllt

Cer ati i greu! Llunia neges mewn unrhyw gyfrwng celfyddydol neu gyfryngau ar un neu bob un o’r negeseuon diogelwch tân pwysig yma:

  • Peryglon tân gwyllt a diogelwch coelcerthi
  • Ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Canlyniadau cynnau tanau yn fwriadol

Cofia gynnwys yr hashnod #helpwchiataltanaubwriadol yn dy waith celf!

Anfona dy enw, oed ac enw oedolyn a rhif cyswllt i cystadleuaeth@gwastan-gogcymru.org.uk

Dyddiad cau - 5ed Tachwedd

 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen