Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Beth i'w Ddisgwyl gan Archwiliad

Beth i'w Ddisgwyl gan Archwiliad

Fel yr Awdurdod sy'n gyfrifol am orfodi'r Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 yng Ngogledd Cymru, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru (GTAGC) yn cymryd rhan mewn strategaeth archwilio sy'n seiliedig ar ganllawiau cenedlaethol.

Mae ein Datganiad Polisi Gorfodaeth yn nodi'r polisi cyffredinol a'r egwyddorion y bydd Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn disgwyl i chwi eu dilyn.

Hefyd, mae holl waith archwilio GTAGC yn cael ei wneud yn unol â'r Côd Rheolyddion.

Yn unol â'r strategaeth hon, gallai eich safle gael ei archwilio gan y Gwasanaeth.

Er mwyn cynorthwyo'r 'person cyfrifol' i ddeall beth i'w ddisgwyl o archwiliad o'r fath, mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru wedi creu'r arweiniad canlynol ar y broses archwilio:-

  1. Archwiliad gan Swyddog Diogelwch Tân - Beth i'w Ddisgwyl.
  2. Gweithdrefnau Archwilio a Gorfodaeth.

Cynghorir chi i ddod yn gyfarwydd â'r dogfennau uchod a fydd yn gymorth ichi ddangos eich bod yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol a fydd yn cael eu hasesu yn ystod unrhyw archwiliad o'ch safle.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen