Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Enghraifft Wedi Ei Llenwi

Mae'r enghraifft isod yn seiliedig ar floc swyddfeydd bychan ffugiol ac mae'r gofnod yn addas ar gyfer y math yma o adeilad. Mae'r enghraifft hwn yn rhoi trosolwg generig o'r math o wybodaeth sydd ei angen. Fodd bynnag, dylai asesiadau risgiau tân fod yn benodol i'r safle a dylai'r wybodaeth gyfeirio'n arbennig at yr adeilad, prosesau, defnydd a'r holl bersonél sydd ar y safle.

Cliciwch   yma i weld enghraifft.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen