Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Yn eich busnes

Yn eich busnes

Amdanom ni 

Mae'n timau diogelwch tân i fusnesau wedi eu lleoli ledled Gogledd Cymru. Mae Swyddogion Diogelwch Tân i Fusnesau ac Addysg i Fusnesau yn darparu gwybodaeth ac arweiniad ar sut i leihau'r risg o dân mewn busnesau a safleoedd masnachol, i  sicrhau cydymffurfiad â Gorchymyn Diwygio Rheoleiddio (Diogelwch Tân) 2005 .

Manylion Cyswllt y Swyddogion Diogelwch Tân i Fusnesau ac Addysg i Fusnesau 

Conwy a Sir Ddinbych – Swyddfa Ardal Conwy, Gorsaf Dân Bae Colwyn, Ffordd Abergele, Bae Colwyn LL29 8AB

Cliciwch yma i gysylltu dros ebost 

Ffôn –  01745 355 450

Wrecsam a Sir y Fflint – AFSRC, Ffordd Croesnewydd, Wrecsam. LL13 7YU

Cliciwch yma i gysylltu dros ebost

Ffôn – 01978 367870

Gwynedd a Môn – Gorsaf Dân Caernarfon, Ffordd Llanberis, Caernarfon.

Cliciwch yma i gysylltu dros ebost 

Ffôn – 01286 662999

Swyddog Addysg i Fusnesau – Alastair Horton 01745 535250 

 

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen