Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Ysgolion

Ysgolion

Mae'r aflonyddwch sy'n cael ei achosi o ganlyniad i  golli cyfleusterau a gwaith cwrs yn gallu cael effaith drawmatig a pharhaus ar athrawon a disgyblion.

Mae timau rheoli ysgolion yn gallu helpu i atal ymosodiad o losgi bwriadol ar eu hysgolion drwy asesu gwendidau ar eu safleoedd eu hunain.

Mae'r tîm yn gweithio mewn partneriaeth gyda grwpiau diogelwch ysgolion a thimau plismona lleol i atal tanau mewn ysgolion.  Mae'n bwysig bod pobl yn adrodd am ymddygiad anghymdeithasol neu danau bwriadol drwy gysylltu â'r tîm, galw 101 neu  999 in mewn argyfwng.

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen