Peter Evans

Y Cynghorydd Peter Evans

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

peter.evans@denbighshire.gov.uk

Aelod o’r Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o Ddiddordebau

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen