Defnyddir BSL Yma BSL Used Here

Nigel Smith

Y Cynghorydd Nigel Smith

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

cllr.nigel.smith@conwy.gov.uk

Cadeirydd y Pwyllgor Archwilio

Cofrestr o DdiddordebauTwitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen