Ken Taylor

Y Cynghorydd Ken Taylor

 

d/o Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub
Parc Busnes Llanelwy
LL17 0JJ

kentaylor@ynysmon.llyw.cymru

Aelod o'r Panel Gweithredol

Twitter Facebook YouTube Instagram

Diolch am rannu'ch cyfeiriad ebost

Byddwn yn darparu'r wybodaeth addas i chi maes o law

Wedi gorffen

Diolch am eich cais

Wedi gorffen